paneveziui sukis  

Save

Save

Save

Save

Save

 • zvaigzdute.png
  https://www.paneveziosc.lt/images/ju_cached_images/zvaigzdute_bd528fd4a5924b6a56cdbd515ffbb745_90x50.resized.png
 • gintarelis.png
  https://www.paneveziosc.lt/images/ju_cached_images/gintarelis_7e69e3e35d42b1f1fe44cfea8d4a957f_90x50.resized.png
 • zemynos_prog.png
  https://www.paneveziosc.lt/images/ju_cached_images/zemynos_prog_237515ece9d02aaf27f86f704c5b8929_90x50.resized.png
 • vyturio_prog.png
  https://www.paneveziosc.lt/images/ju_cached_images/vyturio_prog_28f4d371da5255d5ea2fd35760697cbf_90x50.resized.png
 • balciukonio.PNG
  https://www.paneveziosc.lt/images/ju_cached_images/balciukonio_0d16c0b06b676b3b221fba428d1e2a6f_90x50.resized.PNG
 • moksleiviu_namai.PNG
  https://www.paneveziosc.lt/images/ju_cached_images/moksleiviu_namai_3b97f9ffd65027be96a1a1adde9a083d_90x50.resized.PNG
 • rozyno.png
  https://www.paneveziosc.lt/images/ju_cached_images/rozyno_238448fa33113d9146af891718d30d0a_90x50.resized.png
 • 5-oji.PNG
  https://www.paneveziosc.lt/images/ju_cached_images/5-oji_59f48ec4332221a1c4f3e0b80ae7dec7_90x50.resized.PNG
 • profesinio_reng.png
  https://www.paneveziosc.lt/images/ju_cached_images/profesinio_reng_1e025e4f931668481ed216330c5a2bf3_90x50.resized.png
mygtukas15
mygtukas14

Save

Save

Respublikiniai projektai

„LYDERIŲ LAIKO 3“ STARTAS AUKŠTAITIJOS SOSTINĖJE

Vasario 26-ąją Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės – Bitės viešosios bibliotekos konferencijų salėje įvyko įžanginis projekto renginys, sukvietęs nemažą būrį švietimo įstaigų atstovų. Renginio metu buvo pristatytos projekto „Lyderių laikas 3“ teikiamos galimybės, diskutuota dėl galimų kokybinių pokyčių Panevėžio miesto švietimo sistemoje.

Renginyje dalyvavo ir susirinkusiuosius sveikino Panevėžio m. savivaldybės mero pavaduotojas Petras Luomanas, lyderystę palyginęs su važiavimu į kalną: „Niekada nesustokite. Sustoti – tai reikštų pradėti riedėti atgal“. P. Luomanas atkreipė dėmesį į tai, kad, nepaisant gana gerų mokinių akademinių pasiekimų, akivaizdu, kad yra ką tobulinti, dėl ko tartis, ir pakvietė švietimo darbuotojus būti aktyvius ir iniciatyvius.

Pasinaudoti projekto teikiamomis galimybėmis kvietė „Lyderių laikas 3“ vadovė Rasa Šnipienė, pasidžiaugusi sėkmingu projekto įgyvendinimu ir prasmingu įžanginiu renginiu Panevėžyje. Su tyrėjų vaidmeniu projekte ir kai kuriais svarbiais kontekstiniais duomenimis supažindino dr. Milda Damkuvienė.

Renginio dalyviams didelį įspūdį paliko dvi sėkmės istorijos, kurias pasakojo jaunos verslininkės, žavios, ambicingos moterys Miglė Gruzdenė ir Daiva Masiliūnienė. „Siekite neįmanomo – pasieksite maksimalaus įmanomo rezultato!“, - drąsino Pokylių namų „Vasaris“ vadovė, teisininkė M. Gruzdenė. Jai antrino D. Masiliūnienė, pramonės parko SCAN INVESTMENT vykdančioji vadovė, pasidalinusi siekti sėkmės padedančiomis taisyklėmis: „Žinok, kas esi, ko nori, kas tave daro laimingą; daryk teisingus, garbingus dalykus; apsupk save žmonėmis, tokiais kaip tu“.

Daugiau informacijos http://www.lyderiulaikas.smm.lt/lt/pagalba-lyderiui/savivaldybiu-pokyciu-projektai/4975-lyderi-laiko-3-startas-auktaitijos-sostinje-panevys-atsinaujina?fbclid=IwAR2VDdYLNW-Gr1P264nQWYBKFTXiDlQVyYdaEiH3bhGWbY3TeQaeBv2UEuM

lyderiu laikas lyderiu laikas 1

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

vaiku darzelio projekto

PROJEKTAS „INOVACIJOS VAIKŲ DARŽELYJE“, NR.09.2.1-ESFA-V-726-01-0001

Projekto tikslas – gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo praktiką skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje. Projekto uždavinys – parengti pedagogams ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos rinkinius, skirtus darnaus vystymosi, kūrybingumo kompetencijoms, informacinių technologijų ir STEAM (Science, Technology, Engineering, Art (creative activities), Mathematics santrumpa iš anglų k. reiškianti gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos ir kūrybiškumo kompleksinį ugdymą)  elementams ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityse diegti, juos išbandyti ir įdiegti. Šiam uždaviniui pasiekti planuojama parengti, išbandyti ir išleisti 2 ikimokyklinio ugdymo ir 2 priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos rinkinius pedagogams. Rinkiniai bus parengti vadovaujantis šiuolaikiniu požiūriu į vaiką ir jo mokymąsi, amžiaus tarpsnio ypatumus ir į tai, kad ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai geriausiai mokosi ir juos supantį pasaulį pažįsta patys būdami aktyvūs ir praktiškai bandydami, tyrinėdami, eksperimentuodami, kurdami ir spręsdami problemas.

Siekiami Projekto rezultatai: 1. Parengti, išbandyti ir išleisti 2 ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos rinkiniai (kiekvieno po 4000 egz.) ikimokyklinio ugdymo programai diegti. 2. Parengti, išbandyti ir išleisti 2 priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos rinkiniai (kiekvieno po 1300 egz.) priešmokyklinio ugdymo programai diegti. 3. Apmokyti 285 ikimokyklinio ugdymo auklėtojai. 4. Apmokyta 190 priešmokyklinio ugdymo pedagogų.

 

Panevėžio švietimo centro vykdomos paslaugos aprašymas

PU grupe 1 

Mokymai PU metodinės medžiagos priemonių rinkinių rengėjams

Kokybiška priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo praktika

Vykdomos veiklos:

 1. Parengti ir instituciniu lygiu akredituoti 80 akademinių valandų kvalifikacinę programą bei mokymų medžiagą priešmokyklinio ugdymo metodinių rinkinių rengėjų grupei.
 2. Įvykdyti mokymus PU rengėjų grupei pagal akredituotą programą.
 3. Parengti ir akredituoti 24 val. stažuotės Danijoje programą Priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinių rengėjams.
 4. Įvykdyti 24 ak. val. stažuotę PU metodinės medžiagos priemonių rinkinių rengėjams.
 5. Vykdyti 20 val. konsultacijų Priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinių rengėjams.
 6. Koordinuoti PU rengėjų grupės vadovo veiklą.

 

Stažuotės Danijoje fotoalbumas:

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Projektas „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“

Panevėžio švietimo centras dalyvauja Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro įgyvendinamame projekte „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“.

Projekto tikslas – kurti ir palaikyti saugią aplinką mokykloje, sudarant palankias sąlygas mokinių asmenybės ugdymuisi, akademinių pasiekimų gerinimui, mažinant socialinę atskirtį bei sprendžiant iškritimo iš mokyklos problemą.

Per trejus projekto įgyvendinimo metus į projekto veiklas numatoma įtraukti apie 1000 mokyklų. Atsižvelgdamos į mokinių amžių, aktualius/ spręstinus klausimus, pačios mokyklos gali rinktis, kokias prevencines programas įgyvendinti.

Projekto veikloms įgyvendinti iš viso skirta 7,8 mln. Eur.

Projekto veiklų pradžia 2016 m. spalio 20 d.

Projekto sutartis pasirašyta 2017 m. kovo 31 d., trukmė 40 mėn.

 

Projekto uždaviniai:

I. Įgyvendinti smurto ir patyčių prevencijos programas šalies mokyklose bei stiprinti mokyklos administracijos kompetencijas prevencinių programų įgyvendinimo srityje.

Šio uždaviniui įgyvendinti finansuojamas septynių socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo programų ir vienos patyčių prevencijos programos diegimas:

II. Įgyvendinti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ir seksualinės prievartos prevencines programas bei socialinių įgūdžių ir pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo programas.

III. Parengti savižudybių prevencijos programos metodinę medžiagą ir išbandyti prevencinę programą.

IV. Plėtoti psichologinės pagalbos prieinamumą mokiniams, jų tėvams, mokytojams ir kitiems švietimo įstaigų darbuotojams.

 

Daugiau informacijos apie projektą: http://www.sppc.lt/veikla/vykdomi-projektai/saugios-aplinkos-mokykloje-kurimas-ii/

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------