paneveziui sukis  

Save

Save

Save

Save

Save

 • zvaigzdute.png
  https://www.paneveziosc.lt/images/ju_cached_images/zvaigzdute_bd528fd4a5924b6a56cdbd515ffbb745_90x50.resized.png
 • gintarelis.png
  https://www.paneveziosc.lt/images/ju_cached_images/gintarelis_7e69e3e35d42b1f1fe44cfea8d4a957f_90x50.resized.png
 • balciukonio.PNG
  https://www.paneveziosc.lt/images/ju_cached_images/balciukonio_0d16c0b06b676b3b221fba428d1e2a6f_90x50.resized.PNG
 • zemynos_prog.png
  https://www.paneveziosc.lt/images/ju_cached_images/zemynos_prog_237515ece9d02aaf27f86f704c5b8929_90x50.resized.png
 • moksleiviu_namai.PNG
  https://www.paneveziosc.lt/images/ju_cached_images/moksleiviu_namai_3b97f9ffd65027be96a1a1adde9a083d_90x50.resized.PNG
 • 5-oji.PNG
  https://www.paneveziosc.lt/images/ju_cached_images/5-oji_59f48ec4332221a1c4f3e0b80ae7dec7_90x50.resized.PNG
 • rozyno.png
  https://www.paneveziosc.lt/images/ju_cached_images/rozyno_238448fa33113d9146af891718d30d0a_90x50.resized.png
 • vyturio_prog.png
  https://www.paneveziosc.lt/images/ju_cached_images/vyturio_prog_28f4d371da5255d5ea2fd35760697cbf_90x50.resized.png
 • profesinio_reng.png
  https://www.paneveziosc.lt/images/ju_cached_images/profesinio_reng_1e025e4f931668481ed216330c5a2bf3_90x50.resized.png
mygtukas15
mygtukas14

Save

Save

Apie centrą

Panevėžio švietimo centro (toliau - Centras) kredo - ,,Kuriame pasaulį, kuriame gyvename"
 

CENTRO MISIJA, VIZIJA, TIKSLAI IR VERTYBĖS

Institucijos vizija

Moderni, atvira kaitai ir aplinkai kvalifikacijos tobulinimo institucija, teikianti kokybiškas ir prieinamas edukacines paslaugas įvairių tikslinių grupių nariams, besiorientuojanti į Panevėžio miesto ir šalies poreikius, tarptautinį bendradarbiavimą bei švietimo sistemos plėtrą.


Institucijos misija

Kurti mokymo(si) aplinkas, kurios skatintų nuolatinį ar periodiškai tęsiamą mokymąsi ir profesinį tobulėjimą bei įgalintų mokyklas veiksmingai dalyvauti švietimo kaitoje.

Strateginiai tikslai
• Siekti aukštesnės Panevėžio mokyklų švietimo kokybės ir kultūros plėtojant ir gilinant jų narių profesines, bendrąsias ir bendrakultūrines kompetencijas.
• Sisteminti ir skleisti šalies, užsienio pedagoginės veiklos naujoves, skatinti pozityvios patirties perėmimą.
• Panevėžio švietimo centro veiklą grįsti partnerystės iniciatyvomis.

Vertybės
Atvirumas - kitokiam požiūriui, pozityvioms iniciatyvoms, dialogui, bendradarbiavimui, naujovėms.
Kūrybingumas – kelio naujovėms atvėrimas, žinių kūrimas ir taikymas visose švietimo srityse, iššūkius vertinant kaip naujas galimybes savo sėkmei kurti.
Atsakomybė už savo veiklą, aktyvus rūpinimasis aplinka ir bendruomene.
 
Centro veikla
• Seminarų, paskaitų, konferencijų ir kitų renginių organizavimas
• Gerosios patirties sklaida
• Metodinės veiklos koordinavimas
• Pagalbos rengiantiems mokomąją ir metodinę medžiagą teikimas, konsultavimas
• Informacijos apie renginius, konkursus, projektus sklaida
• Pedagogų poreikių duomenų bazės kūrimas
• ES projektų, bendrų projektų su kitomis institucijomis rengimas ir vykdymas
• Magistrinių bei perkvalifikavimo studijų inicijavimas ir organizavimas
• Veiklos tobulinimo tyrimas
• Informacinių duomenų aplinkų (biblioteka, internetas, edukacinis bankas ir kt.) palaikymas ir tobulinimas